สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

DEPARTMENT OF CITY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT

*** ขณะนี้ สำนักผังเมืองได้ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง" อยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงเว็ปไซต์ ขออภัยในความไม่สะดวก ***


ปรับปรุง 25 มกราคม 2562