ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์-ปรับปรุง-ฟื้นฟูเมือง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
-----------
ผังเมืองเฉพาะ
สถิติและผลงานของหน่วยงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ร้องเรียน
ร่วมลงนามถวายความอาลัย
โครงสร้างสำนักผังเมือง
ชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
แผนที่สำนักผังเมือง
"ข่าวด่วน!! กฎหมายและคดี กทม."
แจ้งทุจริตประพฤติมิชอบ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

You are the visitor No.
2,143,682
since 13th December 2001



Untitled Document




ระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย




ประกาศการประเมินบุคคล
ตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมา ของสำนัก

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม พ.ศ.2549


แผนพัฒนากรุงเทพฯ
สู่เมืองหน้าอยู่ สำหรับ
การพัฒนาเมือง
ระยะยาว 20 ป


หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลแผนที่


 




1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 - 15 มกราคม 2561".(ปรับปรุง 5/ม.ค./60)ข่าวใหม่
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2560".(ปรับปรุง 19/ธ.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบวงสรวงก่อนบูรณะเสาชิงช้า".(ปรับปรุง 7/ธ.ค./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2560".(ปรับปรุง 6/ธ.ค./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2560".(ปรับปรุง 21/พ.ย./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560".(ปรับปรุง 6/ต.ค./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2560".(ปรับปรุง 22/ก.ย./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2560".(ปรับปรุง 5/ก.ย./60)

    "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผนที่ แสดงอาคารและโครงข่ายคมนาคมฯ (ปรับปรุง 8/ม.ค./60)ข่าวใหม่

"ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสด จำนวน 19 รายการุ"

(ปรับปรุง 3/ม.ค./61) ข่าวใหม่

"ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์" (ปรับปรุง 4/ ส.ค./60 "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผนที่ แสดงอาคารและโครงข่ายคมนาคมฯ (ปรับปรุง 28/ธ.ค./60) ยกเลิก ยกเลิก

 

)"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักผังเมือง ครั้งที่ 1/2560" (ปรับปรุง 27/ ก.ค./60 "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปรับปรุง 27/ธ.ค./60)

 

)"ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1" (ปรับปรุง 13/ มิ.ย./60) "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปรับปรุง 15/ธ.ค./60)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ (แบบหอยโข่ง) 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปรับปรุง 15/ธ.ค./60)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเวรยามรักษาการณ์ ฯ(e-bidding) (ปรับปรุง27/พ.ย./60)

 

"ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง13/พ.ย./60)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง บริเวณอาคารสำนักผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (ปรับปรุง2/ต.ค./60)

 

"ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ที่ใช้ในอาคาร สำนัก ผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (ปรับปรุง 2/ ต.ค./60)
    "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเวรยามรักษาการณ์บริเวณอาาคาร สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง20/ ก.ย./60)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง (เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ปรับปรุง15/ ก.ย./60)

 

  "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างเวรยามรักษาการณ์บริเวณอาคาร สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักผังเมือง" (ปรับปรุง12/ ก.ย./60)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

สำนักผังเมือง ร่วมกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์

(ปรับปรุง 19/ธ.ค./60)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

สำนักผังเมืองร่วมพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

(ปรับปรุง 19/ธ.ค./60)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

สำนักผังเมืองร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุง 19/ธ.ค./60)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุง 19/ธ.ค./60)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม Sport Day

(ปรับปรุง 19/ธ.ค./60)

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

สำนักผังเมืองจัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงก่อนบูรณะเสาชิงช้า

(ปรับปรุง 19/ธ.ค./60)

     


เปิดดูรายละเอียด

วันที่15 พฤศจิกายน 2560

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม Sport Day

(ปรับปรุง 20/พ.ย./60)


เปิดดูรายละเอียด

วันที่10 พฤศจิกายน 2560

สำนักผังเมืองประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ในหัวข้อ “มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา TDR และ มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ PUD

(ปรับปรุง13/พ.ย./60)

 

0)

     
     
 

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักผังเมือง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักผังเมือง

ร่วมต้านภัยทุจริต

กรุงเทพมหานคร

Bangkok Comprehensive Plan

ผังเมืองรวมรายเขต

ข้อมูลโบราณสถาน

คู่มือปฏิบัติงาน

สำรวจความพึงพอใจ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราชกิจจานุเบกษา

สนง. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กรมสรรพากร



ฟังเพลง
เรารักษ์เจ้าพระยา
version1

version 2



หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได

สงวนลิขสิทธิ์: สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1293-95 โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 11 ตุลาคม 2560)