สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

ถ้าท่านกำลังจะใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองฯ กรุณาอ่านและยอบรับข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ดังต่อไปนี้
1. สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดของข้อมูล, โปรแกรม และเนื้อหาที่ปรากฏ บนเว็บไซต์นี้ ตลอดจนความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือความเหมาะสมในการใช้งานในลักษณะเฉพาะใดๆ ทั้งนี้ควรใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้ข้อมูล
2. เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ได้จดลิขสิทธิ์ โดยสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะนำไปผลิตใหม่, ทำซ้ำ, ดัดแปลงในรูปแบบต่างๆ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร

การขออนุญาตใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้สามารถติดต่อได้ที่
สำนักงานเลขานุการ สำนักผังเมือง
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรสาร: 0-2354-1256
E-mail:
sdcpd@bma.go.th

 

 

©2001-2002 Department of City Planning, Bangkok Metropolitan Administration
All rights reserved Disclaimer and Legal notice